Ga investeren in informeren
Door goed te informeren voorkom je conflicten of geschillen. In deze blog geef ik je tips en informatie. Lees nu!

Meteen zal ik je laten weten wat ik je wil leren;

‘Ga investeren in informeren’! 

Nederland wordt steeds slimmer, de slogan van LOI die we kennen sinds 2009. Door de vele informatiestromen die we dagelijks kunnen benutten worden we steeds sneller en vaker geïnformeerd. We houden het nieuws bij op onze smartphones, volgen webinars en hebben apps ontwikkeld die ons van alles leren.

Juiste, tijdige en duidelijke informatie kan van levensbelang zijn. Informatie betreft met name feiten en gebeurtenissen die worden overgebracht aan een ander. Informeren heeft als doel het ‘weten’ van deze ander. Willen we dat iemand alert is en luistert dan hebben we nieuwswaarde nodig en moet het inspirerend zijn. Met het verstrekken van informatie ga je onduidelijkheid, ongelijkheid en conflicten voorkomen.

Als jurist en mediator ervaar ik dat het gebrek aan juiste, tijdige en duidelijke informatie ook vaak de basis is voor (gerechtelijke) procedure.

Ik zal je een drietal, van vele, voorbeelden geven:  

  • Je hebt interesse in een bouwkavel. Wanneer je de onderhandelingen op een transparante manier aangaat en de juiste informatie wordt verstrekt dan komen jullie tot wilsovereenstemming, de koopovereenkomst wordt gesloten. Is hierbij onjuiste informatie gegeven dan spreken we van dwaling. Stel dat de verkoper weet van bodemverontreiniging in zijn perceel en hij informeert jou als koper niet dan heeft de verkoper gedwaald en is de overeenkomst vernietigbaar.  
  • Bij de overname van een onderneming is de werkgever verplicht de werknemers ‘tijdig’ te informeren. Doet de werkgever dit niet dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schade op grond van onrechtmatige daad. Daarnaast kan de werknemer rechten ontlenen aan de gegeven informatie over de overname en kan de werkgever aanspreken op grond van goed werkgeverschap wanneer de gegeven informatie onjuist blijkt te zijn.
  • Onder veel ondernemers in de agrarische sector bestond onwetendheid over de impact en de invloed van het stelsel van fosfaatrechten.  Bij overschrijding van de fosfaatreferentie en wanneer niet werd geïnvesteerd in fosfaatrechten moesten koeien van het bedrijf worden afgevoerd. Een grote schok voor veel veehouders. Bijna 6.000 ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen de beschikking fosfaatrechten.

Een groot aantal van mijn zaken konden worden voorkomen door juist te informeren, tijdig te informeren en/of duidelijk te informeren.

Informeren kun je leren. Luister naar de vraag van de ander en filter de behoefte. Neem daarnaast onzekerheden weg. Als je juist geïnformeerd hebt, is het daarna vele malen makkelijker om de ander te instrueren, overtuigen en motiveren. Laat je bij een conflict of juridische kwestie altijd informeren zodat je weet wat je rechten en mogelijkheden zijn

Simone Hornstra Lilar Mediator

Ik ben Simone Hornstra, jurist en mediator. Ik help je met creatieve oplossingen conflicten te voorkomen, zodat deze niet (verder) escaleren.

Heb jij hulp nodig of wil je met een gerust hart zaken doen?

Laat je gegevens achter dan stuur ik je meer informatie over betrouwbare en betaalbare mediation.

Gelijk een conflict aan mij voorleggen? Plan direct een videocall in (€45,- voor 30 minuten).