Bemiddeling - (Legal) Mediation

Bemiddeling of (legal) mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil of conflict onder begeleiding van een mediator. Conflicten komen overal voor! Denk aan conflicten binnen en tussen bedrijven of tussen bedrijven en de overheid.

Om een verstoorde samenwerkingsrelatie te herstellen, een bedrijfsovername te regelen, een geschil met de overheid op te lossen of een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer (of werknemers onderling) uit de weg te helpen, kun je een mediator inschakelen. Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig.

Simone Hornstra

Zakelijke mediation

Meestal verloopt een zakelijke samenwerking prima. Maar soms kunnen fusies, meningsverschillen, botsende belangen of uiteenlopende ambities escaleren en eindigen in een conflict. Zit je in een zakelijk conflict en kom je er samen niet meer uit? Zijn alle partijen bereid om met elkaar te werken aan een duurzame en optimale oplossing? Mediation is een efficiënte manier om te voorkomen dat het verder escaleert en resulteert in een lange, kostbare rechterlijke procedure.

Als mediator houd ik rekening met de belangen van beide partijen en begeleid het gesprek. Door elkaar de ruimte te geven, naar elkaar te luisteren en op een positieve manier in gesprek te blijven, verbeteren we de onderlinge communicatie. Samen werken jullie aan een constructieve oplossing die voor iedereen acceptabel is. Mediation is  bovendien goedkoper en sneller dan de gang naar de rechter.

Arbeidsmediation

Handen TRANSPARANT

Misverstanden en miscommunicatie liggen vaak ten grondslag aan een verstoorde arbeidsverhouding of -conflict op de werkvloer. Een arbeidsconflict zorgt voor veel spanning en stress en kan uiteindelijk tot ziekte te leiden. Een onwenselijke situatie voor werkgever en werknemer. Heb je een arbeidsconflict en kom je er niet meer uit met je collega’s en/of werkgever dan kan arbeidsmediation je helpen bij het herstellen van je arbeidsrelatie. Ook als het herstellen van je arbeidsrelatie niet meer mogelijk is, gaan we samen om tafel om voor alle partijen tot de beste oplossing te komen. Door samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van het conflict, werken we aan blijvende oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn. Arbeidsmediation is effectief en voorkomt kostbare en langdurige procedures tussen werkgever en werknemer. Ook bij re-integratie na (langdurige) ziekte kun je een mediator inschakelen.

Mediation als werkvorm voor participatie

Participatie is in veel werkvormen mogelijk wanneer je kijkt naar de nieuwe Omgevingswet. Als het gaat om plannen waar niet alle omwonenden en belanghebbenden het mee eens zijn is het goed om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Een mediator kan je hier bij helpen en het gesprek begeleiden om te bemiddelen bij conflictsituaties Een mediator helpt bij het opstellen van afspraken waar iedereen zich in kan vinden en waarbij iedereen zich gehoord voelt.

Door pre-mediation op tijd in te zetten, dus wanneer je verwacht dat er een conflict zou kunnen ontstaan, kun je voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.

Naast de opleiding tot gecertificeerd registermediator. Heb ik de volgende specialisatie gevolgd:

  • arbeidsmediation in het kader van re-integratie of herstel arbeidsrelatie
  • de ins en outs van een succesvolle exit-mediation

Lilar is aangesloten bij:

Jos: ‘Na een langdurig traject van ziekte en geen mogelijkheid om te re-integreren heeft Simone mij geadviseerd bij het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst. Zij had hierbij goed contact met mijn arbeidsdeskundige. Er was onduidelijkheid over de uitbetaling van vakantie uren in mijn vaststellingsovereenkomst. Zelf heb ik een aantal keren met een personeelsadviseur van het bedrijf gebeld maar de informatie die ik kreeg was niet duidelijk. Ik wilde het er bij laten zitten en werd moe van de juridische termen die me om de oren vlogen. Uiteindelijk heeft Simone mij geadviseerd wat mijn rechten waren en aangegeven dat een juiste beëindiging van dit (emotionele) traject, om het zelf ook te kunnen afsluiten, goed zou zijn. We zijn samen het gesprek aangegaan met de directeur en de bedrijfsjurist. Simone heeft het juridische gedeelte afgewikkeld. Dit gaf mij steun en de zekerheid dat de juiste dingen op papier kwamen te staan. Uiteindelijk heb ik hierdoor gekregen waar ik recht op had!’

Arbeidsmediation

Handen TRANSPARANT

Misverstanden en miscommunicatie liggen vaak ten grondslag aan een verstoorde arbeidsverhouding of -conflict op de werkvloer. Een arbeidsconflict zorgt voor veel spanning en stress en kan uiteindelijk tot ziekte te leiden. Een onwenselijke situatie voor werkgever en werknemer. Heb je een arbeidsconflict en kom je er niet meer uit met je collega’s en/of werkgever dan kan arbeidsmediation je helpen bij het herstellen van je arbeidsrelatie. Ook als het herstellen van je arbeidsrelatie niet meer mogelijk is, gaan we samen om tafel om voor alle partijen tot de beste oplossing te komen. Door samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van het conflict, werken we aan blijvende oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn. Arbeidsmediation is effectief en voorkomt kostbare en langdurige procedures tussen werkgever en werknemer. Ook bij re-integratie na (langdurige) ziekte kun je een mediator inschakelen.

Mediation als werkvorm voor participatie

Participatie is in veel werkvormen mogelijk wanneer je kijkt naar de nieuwe Omgevingswet. Als het gaat om plannen waar niet alle omwonenden en belanghebbenden het mee eens zijn is het goed om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Een mediator kan je hier bij helpen en het gesprek begeleiden om te bemiddelen bij conflictsituaties Een mediator helpt bij het opstellen van afspraken waar iedereen zich in kan vinden en waarbij iedereen zich gehoord voelt.

Door pre-mediation op tijd in te zetten, dus wanneer je verwacht dat er een conflict zou kunnen ontstaan, kun je voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.

Naast de opleiding tot gecertificeerd registermediator. Heb ik de volgende specialisatie gevolgd:

  • arbeidsmediation in het kader van re-integratie of herstel arbeidsrelatie
  • de ins en outs van een succesvolle exit-mediation

Lilar is aangesloten bij:

Handen TRANSPARANT

Arbeidsmediation

Misverstanden en miscommunicatie liggen vaak ten grondslag aan een verstoorde arbeidsverhouding of -conflict op de werkvloer. Een arbeidsconflict zorgt voor veel spanning en stress en kan uiteindelijk tot ziekte te leiden. Een onwenselijke situatie voor werkgever en werknemer. Heb je een arbeidsconflict en kom je er niet meer uit met je collega’s en/of werkgever dan kan arbeidsmediation je helpen bij het herstellen van je arbeidsrelatie. Ook als het herstellen van je arbeidsrelatie niet meer mogelijk is, gaan we samen om tafel om voor alle partijen tot de beste oplossing te komen. Door samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van het conflict, werken we aan blijvende oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn. Arbeidsmediation is effectief en voorkomt kostbare en langdurige procedures tussen werkgever en werknemer. Ook bij re-integratie na (langdurige) ziekte kun je een mediator inschakelen.

Mediation als werkvorm voor participatie

Participatie is in veel werkvormen mogelijk wanneer je kijkt naar de nieuwe Omgevingswet. Als het gaat om plannen waar niet alle omwonenden en belanghebbenden het mee eens zijn is het goed om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Een mediator kan je hier bij helpen en het gesprek begeleiden om te bemiddelen bij conflictsituaties Een mediator helpt bij het opstellen van afspraken waar iedereen zich in kan vinden en waarbij iedereen zich gehoord voelt.

Door pre-mediation op tijd in te zetten, dus wanneer je verwacht dat er een conflict zou kunnen ontstaan, kun je voorkomen dat een situatie uit de hand loopt.

Naast de opleiding tot gecertificeerd registermediator. Heb ik de volgende specialisatie gevolgd:

  • arbeidsmediation in het kader van re-integratie of herstel arbeidsrelatie
  • de ins en outs van een succesvolle exit-mediation

Lilar is aangesloten bij:

Jos: ‘Na een langdurig traject van ziekte en geen mogelijkheid om te re-integreren heeft Simone mij geadviseerd bij het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst. Zij had hierbij goed contact met mijn arbeidsdeskundige. Er was onduidelijkheid over de uitbetaling van vakantie uren in mijn vaststellingsovereenkomst. Zelf heb ik een aantal keren met een personeelsadviseur van het bedrijf gebeld maar de informatie die ik kreeg was niet duidelijk. Ik wilde het er bij laten zitten en werd moe van de juridische termen die me om de oren vlogen. Uiteindelijk heeft Simone mij geadviseerd wat mijn rechten waren en aangegeven dat een juiste beëindiging van dit (emotionele) traject, om het zelf ook te kunnen afsluiten, goed zou zijn. We zijn samen het gesprek aangegaan met de directeur en de bedrijfsjurist. Simone heeft het juridische gedeelte afgewikkeld. Dit gaf mij steun en de zekerheid dat de juiste dingen op papier kwamen te staan. Uiteindelijk heb ik hierdoor gekregen waar ik recht op had!’