Compensatie voor IR verdachte rundveehouders

4 oktober 2018 – LTO Nederland noemt het ruiterlijk dat rundveebedrijven die ten onrechte verdacht zijn van fraude met koeien of kalveren, gecompenseerd worden door de overheid. Van grootschalige fraude in de rundveehouderij blijkt geen sprake.

Het gaat om 337 melkveebedrijven die in aanmerkingen komen voor compensatie van de geleden schade. Dat meldt landbouwminister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “De overheid gaat de bedrijven die onterecht op slot zijn gezet schadeloosstellen. Dat is een ruiterlijk gebaar.”

Rundveehouderij ten onrechte verdacht NVWa meende begin dit jaar grootschalige fraude op het spoor te zijn in de rundveehouderij. Een groot aantal melkveebedrijven werd geblokkeerd. Ook kalverhouderijen zijn geblokkeerd als gevolg van vermeende onrechtmatigheden op melkveehouderijen. Dit had een forse impact op het vee, de boer en zijn familie. Van grootschalige fraude in de rundveehouderij bleek echter sprake te zijn. Schouten erkent in haar Kamerbrief dat haar eerdere aanname dat een flink aantal rundveehouders onjuist gehandeld zou hebben, niet juist is. Calon: “Het is goed dat er nu zicht is op sluiting van dit dossier.”

Voor een deel van de melkveehouderijen bleek herberekening van de beschikkingen in het kader van het fosfaatreductieplan 2017 nodig naar aanleiding van onvolkomenheden in het I&R-systeem. Deze groep wordt met terugwerkende kracht geconfronteerd met hoge naheffingen. “Dat is zuur voor deze groep veehouders die niet de wet heeft overtreden maar toch het gevoel heeft beboet te worden”, stelt Calon.

I&R-registratie kan en moet beter De veehouderij is gebaat bij een goed en sluitend werkend meld- en registratiesysteem voor vee. LTO Nederland is positief dat de overheid, samen met de sector, werkt aan mogelijke verbeteringen van het huidige I&R-systeem. “We blijven samen werken met andere partijen en de overheid aan een beter werkend en praktisch I&R-systeem. Daar is onze veehouderij bij gebaat”, aldus Calon

http://www.lto.nl/actueel/nieuws/10896225/-Compensatie-voor-I-R-verdachte-rundveehouders-is-ruiterlijk-gebaar

Jurist en/of Advocaat?

Jij bent toch advocaat? Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. Mijn standaard antwoord: ‘Nee, ik ben geen advocaat, ik ben Jurist en Mediator’.   Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? ju·rist (de; m,v; meervoud: juristen) rechtsgeleerde ad·vo·caat (de; m,v; meervoud: advocaten) jurist die er zijn beroep van maakt personen of partijen te verdedigen voor … Meer lezenJurist en/of Advocaat?

Investeren in informeren

Ga investeren in informeren.. Meteen zal ik je laten weten wat ik je wil leren; ‘Ga investeren in informeren’! Juiste, tijdige en duidelijke informatie kan van levensbelang zijn. Informatie betreft met name feiten en gebeurtenissen die worden overgebracht aan een ander. Informeren heeft als doel het ‘weten’ van deze ander. Willen we dat iemand alert … Meer lezenInvesteren in informeren

Bedrijfsopvolging

14 mei 2018 – bijeenkomst bedrijfsopvolging en familiebedrijven Gemeente Westerveld – Varenkamp Notariaat – Kennispoort Regio Zwolle – Windesheim 10 succesfactoren voor bedrijfsopvolging de overdrager vindt een nieuwe rol er is een capabel en gemotiveerde opvolger de relatie tussen overdrager en opvolger is goed de relatie binnen de familie is goed er is een effectieve … Meer lezenBedrijfsopvolging