Jurist en/of Advocaat?

Jij bent toch advocaat? Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld.

Mijn standaard antwoord: ‘Nee, ik ben geen advocaat, ik ben Jurist en Mediator’.

 

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

ju·rist (de; m,v; meervoud: juristen) rechtsgeleerde

ad·vo·caat (de; m,v; meervoud: advocaten) jurist die er zijn beroep van maakt personen of partijen te verdedigen voor de rechter

 

Een jurist is geen advocaat, een advocaat is wel jurist.

Beide behartigen het belang van cliënten en adviseren op de rechtsgebieden waarin zij gespecialiseerd zijn. Voor een aantal zaken mogen juristen en advocaten voor u pleiten op een rechtszitting. Arbeidsrecht, privaatrecht, publiekrecht en incasso zijn rechtsgebieden waarbij u de keuze hebt tussen een jurist en/of advocaat. Bij het opstellen van koop/huur/arbeidscontracten maakt het geen verschil of u een jurist of advocaat inschakelt.

Voor een aantal rechtsgebieden is volgens de wet het inschakelen van een advocaat verplicht mocht het tot een gerechtelijke procedure komen. Te denken valt hierbij aan Personen&Familierecht, Vreemdelingenrecht, Strafrecht en Erfrecht. Een jurist kan u hierbij adviseren maar is niet bevoegd om uw belangen in een procedure voor de rechter te vertegenwoordigen.

Ik ben jurist, heb in 2010 met succes een Universitaire studie rechtsgeleerdheid (bachelor en master) afgerond aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Daarom mag ik de titel mr. (meester in de rechten) voor mijn naam zetten. Een jurist heeft geen beroepsopleiding advocatuur gevolgd en is niet beëdigd als advocaat. Een jurist staat niet onder leiding van een patroon (ervaren advocaat). Ook is een jurist niet gebonden aan het tuchtrecht.

Het uurtarief van een jurist ligt vaak lager dan het uurtarief van een advocaat.

Een vraag of advies nodig? Ik help u graag!

Na een vrijblijvende kennismaking beoordelen we samen of ik u als jurist kan ondersteunen of zal doorsturen naar een advocaat.

mr. S. (Simone) Hornstra * Lilar – Meesterlijk juridisch advies * telefoon 06 – 107 534 91 * e-mail  simone@lilar.nl

 

Investeren in informeren

Ga investeren in informeren..

Meteen zal ik je laten weten wat ik je wil leren;

‘Ga investeren in informeren’!

Juiste, tijdige en duidelijke informatie kan van levensbelang zijn. Informatie betreft met name feiten en gebeurtenissen die worden overgebracht aan een ander. Informeren heeft als doel het ‘weten’ van deze ander. Willen we dat iemand alert is en luistert dan hebben we nieuwswaarde nodig en moet het inspirerend zijn. Met het verstrekken van informatie ga je onduidelijkheid, ongelijkheid en conflicten voorkomen.

Als jurist en mediator ervaar ik dat het gebrek aan juiste, tijdige en duidelijke informatie ook vaak de basis is voor (gerechtelijke) procedure.

Ik zal je een drietal, van vele, voorbeelden geven:

 • Je hebt interesse in een bouwkavel. Wanneer je de onderhandelingen op een transparante manier aangaat en de juiste informatie wordt verstrekt dan komen jullie tot wilsovereenstemming, de koopovereenkomst wordt gesloten. Is hierbij onjuiste informatie gegeven dan spreken we van dwaling. Stel dat de verkoper weet van bodemverontreiniging in zijn perceel en hij informeert jou als koper niet dan heeft de verkoper gedwaald en is de overeenkomst vernietigbaar.
 • Bij de overname van een onderneming is de werkgever verplicht de werknemers ‘tijdig’ te informeren. Doet de werkgever dit niet dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schade op grond van onrechtmatige daad. Daarnaast kan de werknemer rechten ontlenen aan de gegeven informatie over de overname en kan de werkgever aanspreken op grond van goed werkgeverschap wanneer de gegeven informatie onjuist blijkt te zijn.
 • Onder veel ondernemers in de agrarische sector bestond onwetendheid over de impact en de invloed van het stelsel van fosfaatrechten. Bij overschrijding van de fosfaatreferentie en wanneer niet werd geïnvesteerd in fosfaatrechten moesten koeien van het bedrijf worden afgevoerd. Een grote schok voor veel veehouders. Bijna 6.000 ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen de beschikking fosfaatrechten.

Een groot aantal van mijn zaken konden worden voorkomen door juist te informeren, tijdig te informeren en/of duidelijk te informeren. Informeren kun je leren. Luister naar de vraag van de ander en filter de behoefte. Neem daarnaast onzekerheden weg. Als je juist geïnformeerd hebt, is het daarna vele malen makkelijker om de ander te instrueren, overtuigen en motiveren.

Laat je bij een conflict of juridische kwestie altijd informeren zodat je weet wat je rechten en mogelijkheden zijn.

Neem contact op met Simone Hornstra * LILAR – Meesterlijk juridisch advies * Telefoon 06-10753491 * E-mail simone@lilar.nl * meer informatie www.lilar.nl *

Bedrijfsopvolging

14 mei 2018 – bijeenkomst bedrijfsopvolging en familiebedrijven

Gemeente Westerveld – Varenkamp Notariaat – Kennispoort Regio Zwolle – Windesheim

10 succesfactoren voor bedrijfsopvolging

 • de overdrager vindt een nieuwe rol
 • er is een capabel en gemotiveerde opvolger
 • de relatie tussen overdrager en opvolger is goed
 • de relatie binnen de familie is goed
 • er is een effectieve governance van de familie en het bedrijf
 • alle alternatieven worden onderzocht
 • de opvolger vormt een team met niet-familieleden
 • het familiebedrijf wordt kundig geleid
 • de overdracht van de eigendom is goed geregeld
 • de opvolging wordt planmatig aangepakt

Ondersteuning en/of advies nodig bij bedrijfsopvolging?

Bel 06-10753491 of mail info@lilar.nl